Blog

MODEL CV

INFORMAŢII PERSONALE Scrieţi numele şi prenumele
 
   Scrieţi numele străzii, numărul, oraşul, codul poştal, ţara
 Scrieţi numărul de telefon     Scrieţi numărul de telefon mobil
 Scrieţi adresa de email
Scrieţi adresa paginii web personale
Scrieţi tipul de messenger pe care-l folosiţi (Yahoo, skype etc.) Scrieţi numele de utilizator pe messenger (Yahoo, skype etc.)
Sexul Scrieţi sexul | Data naşterii zz/ll/aaaa | Naţionalitatea Scrieţi naţionalitatea

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ

POZIŢIA

LOCUL DE MUNCĂ DORIT

STUDIILE PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ

Scrieţi locul de muncă pentru care se candidează / poziţia / locul de muncă dorit / studiile pentru care se candidează (îndepărtaţi câmpurile irelevante din coloana stângă)

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

[Descrieţi separat fiecare loc de muncă. Începeţi cu cel mai recent.]

Scrieţi datele (de la – până la) Scrieţi ocupaţia sau poziţia ocupată
Scrieţi denumirea angajatorului şi localitatea (scrieţi şi adresa completă şi pagina web)
▪  Scrieţi principalele activităţi şi responsabilităţi
Tipul sau sectorul de activitate Scrieţi tipul sau sectorul de activitate

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

[Adăugaţi câmpuri separate pentru fiecare etapă de formare. Începeţi cu cea mai recent.]

Scrieţi datele (de la – până la) Scrieţi calificarea obţinută Scrieţi nivelul EQF, dacă îl cunoaşteţi
Scrieţi denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea (dacă este relevant, scrieţi şi ţara)
▪  Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate

 

COMPETENΤE PERSONALE  

[Ştergeţi câmpurile necompletate.]

Limba(i) maternă(e) Scrieţi limba maternă / limbile materne
   
Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral  
Specificaţi limba străină Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul
  Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
Specificaţi limba străină Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul
  Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
  Niveluri: A1/2: Utilizator elementar – B1/2: Utilizator independent – C1/2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

 

Competenţe de comunicare Scrieţi competenţele de comunicare deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. De exemplu:

▪  bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager de vânzări

 

Competenţe organizaţionale/manageriale Scrieţi competenţele organizaţionale/manageriale. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. De exemplu:

▪  leadership (în prezent, sunt responsabil/ă de o echipă de 10 persoane)

 

Competenţe dobândite la locul de muncă Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. De exemplu:

▪  o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent fiind responsabil cu auditul calităţii)

 

Competenţe informatice Scrieţi competenţele informatice deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. De exemplu:

▪  o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™

 

Alte competenţe Scrieţi alte competenţe care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. De exemplu:

▪  tâmplărie

 

Permis de conducere Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi. De exemplu si luna + anul in care l-ati obtinut

▪  B

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE  

 

Publicaţii

Prezentări

Proiecte

Conferinţe

Seminarii

Distincţii

Afilieri

Referinţe

Mentionaţi publicaţiile, prezentările, proiectele, conferinţele, seminarele, distincţiile, afilierile şi referinţele pe care le consideraţi relevante. Ştergeţi câmpurile irelevante din coloana stângă.

Exemplu de publicaţie:

▪  Cum să întocmeşti un CV de succes?, New Associated Publishers, London, 2002.

Exemplu de proiect:

▪  Biblioteca publică din Devon. Arhitect principal responsabil cu design-ul, producaţia şi supervizarea construcţiei (2008-2012).

 

ANEXE  

 

  Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului. Exemple:

 

▪  copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare;

▪  recomandări de la locul de muncă;

▪  publicaţii sau cercetări.

 

Leave a Reply