Locuri de Munca in Strainate

Pentru locuri de munca in strainatate sigure si cu un salar atractiv, noi te putem ajuta.

Contact

POLITICA GDPR

suntem cea mai buna alegere pentru caturarea locurilor de munca in strainatate!

Declarație de confidențialitate:

S.C. DOUA MUNTEANU TEAM S.R.L. cu sediul social în XXXXX, str. XXXXX, Nr. XXXXX, jud. Cluj, telefon XXXXX, înmatriculată la O.R.C. sub nr. JXXXXX, având C.U.I. XXXXX, suntem responsabili de protecția datelor cu caracter personal.

Prezenta Declarație de confidențialitate are scopul de a explica într-un mod simplu și transparent ce tip de date personale colectăm în legătură cu dumneavoastră, cum le prelucrăm și cum le păstrăm.

Datele cu caracter personal se referă la orice informație care ne comunică ceva despre dvs. sau pe care o putem corela cu dvs. Acestea includ numele, adresa de email,numarul de telefon și adresa IP .

Modalități de prelucrare:

Folosim datele dvs. personale doar în scopuri legitime de afaceri. Aceste scopuri includ:

  • Administrarea. Atunci când încheiem un contract de Prestări servicii între Prestator și Beneficiar avem obligația legală de a colecta datele personale care verifică identitatea dvs. (de exemplu, o copie după cartea de identitate sau pașaport) și de a evalua dacă vă putem accepta în calitate de client. De asemenea, trebuie să cunoaștem adresa și numărul dvs. de telefon pentru a vă putea contacta.
  • Furnizarea celor mai potrivite produse și servicii. Atunci când vizitați site-ul nostru web, când sunați la birourile noastre sau vizitați unul dintre birourile noastre, colectăm informații despre dvs. Analizăm aceste informații pentru a identifica nevoile dvs. potențiale și evaluăm adecvarea produselor sau serviciilor. De exemplu, putem să vă sugerăm oportunități de investiții adecvate profilului dvs.

Destinatari date:

În toate cazurile partenerii sau furnizorii de servicii cu care colaborăm, aleg să respecte regulamentul european de protectie a datelor.

Datele cu carecter personal vor fii divulgate furnizorilor de servicii care ne sprijină cu activitatea de acest tip. Servicii de curierat, recuperări creanțe, servicii de certificare, servicii de transport, servicii de internet, de transmitere a mesajelor pe e-mail, servicii de telefonie mobilă, servicii de plăți bancare, servicii de marketing, de mentenanță IT, administrare website, servicii de protecția muncii sau servicii de emitere bonuri valorice.

Dreptul dumneavoastră:

Respectăm drepturile dvs. în calitate de client sau partener de afaceri iar pentru a expune transparent utilizarea informațiilor dvs. personale vă aducem la cunoștință că drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

  • Dreptul de a accesa informațiile (Aveți dreptul de a solicita un raport al datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm.)
  • Dreptul la rectificare (Dacă datele dvs. personale sunt incorecte, aveți dreptul să ne solicitați să le rectificăm. În cazul în care comunicăm terților date corectate ulterior, vom informa și respectivii terți în acest sens.)
  • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor (Puteți să vă exercitați acest drept online sau telefonic. Vom lua în considerare opoziția dvs. chiar și dacă prelucrarea informațiilor dvs. are vreun impact nejustificat asupra dvs. care impune încetarea prelucrării datelor respective.)
  • Dreptul la restricționarea prelucrării (Aveți dreptul de a ne solicita să restricționăm utilizarea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrăm datele în mod ilegal)
  • Dreptul la reclamații (n cazul în care nu sunteți satisfăcut de modul în care am răspuns solicitărilor dvs., aveți dreptul să faceți o reclamație. Dacă sunteți în continuare nemulțumit de reacția noastră la reclamația pe care ne-ați înaintat-o, puteți să o trimiteți mai departe către Responsabilul cu protecția datelor din cadrul DOUA MUNTEANU TEAM. De asemenea, atunci cand situatia nu a putut fi rezolvată intre părti, aveți posibilitatea de a vă adresa autorității responsabile pentru protecția datelor.)

Protecția datelor:

Aplicăm un cadru intern de politici și standarde la toate nivelurile firmelor noastre pentru a păstra siguranța datelor dvs. Aceste politici și standarde sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementărilor și evoluției pieței. În mod specific și conform legii, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici și proceduri, securitate informatică etc.) pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor dvs. cu caracter personal și a modului în care sunt prelucrate datele dumneavoastră. În plus, angajații DOUA MUNTEANU TEAM au obligația de a păstra confidențialitatea și nu pot divulga datele dvs. cu caracter personal în mod ilegal sau inutil fără acordul dumneavoastră obținut în prealabil.

Confirm ca am citit cu atentie acest formular si am inteles ce date personale sunt prelucrate, in ce scopuri si catre cine vor fi disponibile aceste date. Am fost informat despre drepturile mele privind datele personale prelucrate, in special despre dreptul de retragere a consimtamantului, dreptul de acces la datele prelucrate, dreptul de a fi uitat. Confirm citirea si oferirea acordului meu in cunostinta de cauza despre efectele sale conform Regulamentului General cu privire la Protectia Datelor nr. 679/2016 si LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European.


Contact

suntem cea mai buna alegere pentru caturarea locurilor de munca in strainatate!